Cursos d’estiu 2019

CURSOS D’ESTIU 2019

Primària  
Intensiu 3 setmanes 2 hores diàries: 191 €
15h classe + 15h estudi  
Intensiu 4 setmanes 2 hores diàries: 255 €
20h classe + 20h estudi  
1r Cicle ESO  
Intensiu 3 setmanes 3 hores diàries: 394 €
30h classe + 15h estudi  
Intensiu 4 setmanes 2 hores diàries: 503 €
40h classe + 20h estudi  
Intensiu 5 setmanes 3 hores diàries: 546 €
50h classe + 25h estudi  
Intensiu 6 setmanes 3 hores diàries: 598 €
60h classe + 30h estudi  
  2n Cicle ESO Batxillerat i Selectivitat
Intensiu 3 setmanes 3 horas diàries 452 € 469 €
30h classe + 15h estudi    
Intensiu 4 setmanes 3 horas diàries 592 € 599 €
40h classe + 20h estudi    
Intensiu 5 setmanes 3 horas diàries 688 € 709 €
50h classe + 20h estudi    
Intensiu 6 setmanes 3 horas diàries 765 € 796 €
60h classe + 26h estudi