Intensius Estiu

Aquest curs 2019-2020 no ha pogut desenvolupar-se amb normalitat pel coronavirus i les mesures de contenció i confinament decretades per les autoritats. Aquestes mesures han afectat molt negativament l’evolució escolar de molts infants i adolescents, ja que les classes en línia o les tasques autònomes no poden substituir mai les funcions i l’aprenentatge a l’escola. En alguns casos això s’ha traduït en una pèrdua d’hàbits i en uns continguts mal assimilats o directament no impartits, segons com s’hagi adaptat l’avaluació a cada centre.

Aquestes mancances no poden suposar un llast per als cursos posteriors o per al futur formatiu dels alumnes. Per això des de Punt i Seguit enfoquem el programa d’Estiu 2020 amb un caràcter compensatori. Oferirem repàs dels coneixements que s’haurien d’haver adquirit a cada curs i treballarem l’actitud cap a l’estudi i el treball perquè la desconnexió amb el ritme acadèmic ordinari no sigui tan àmplia. Personalitzarem les activitats segons la situació que hagi viscut cada alumne i els canvis que hagi realitzat cada escola, seguint la nostra filosofia global d’un ensenyament personalitzat.

Primària i ESO

Actualment han desaparegut els exàmens de setembre a les etapes obligatòries i per tant disposarem de més temps a l’estiu per resoldre mancances i llacunes detectades durant el curs.

En aquest programa podem ajudar els alumnes a repassar els continguts que no dominen (sintaxi, matemàtiques…) i a millorar les tècniques que van associades a les diferents matèries (comprensió lectora i expressió escrita, resolució de problemes…).

A partir d’exercicis personalitzats, podrem prevenir possibles dificultats en el curs següent  i els futurs. Pensem que cal incidir en el missatge que no tot és passar de curs o aprovar una matèria sinó fer-ho amb seguretat i treballar de manera regular al llarg de tot l’any.

Batxillerat

Per als alumnes més grans oferim classes per a recuperar les matèries suspeses o preparar-se per a la selectivitat. Detectem les causes que han provocat la situació (llacunes de base, enfocament incorrecte de l’assignatura, problemes de comprensió de textos…) i oferim una resposta per tal que les entenguin i les superin.

Per a aquells que han aprovat però que presenten mancances en competències bàsiques, com expressió escrita o raonament matemàtic, treballem amb material propi per ajudar-los a adquirir-les.