Curs d’adaptació després d’una estada a l’estranger

Curs d’adaptació després d’una estada a l’estranger

Quan els alumnes tornen després d’estudiar a l’estranger, sovint necessiten adaptar-se novament al nostre sistema educatiu, posar-se a punt per seguir el següent curs amb garanties.

En aquest programa expliquem els continguts no estudiats, recordem conceptes i competències oblidats després de mesos sense usar-los i incidim en la constància i la capacitat d’esforç.

Tenim en compte l’escola a què tornaran i, partint del nostre coneixement de l’entorn, els preparem per al que trobaran quan iniciïn novament les classes ordinàries.